Share Button
Các Bài Tập Java Cơ Bản (phần bốn)
09
September
2013

Nào các bạn, hãy tiếp tục với phần tiếp theo của các bài tập java cơ bản (phần một, phần hai, phần ba):

Bài tập 1: Xuất thứ hiện hành:

import java.util.Date;
class XuatThuHienHanh
{
public static void main (String[] args)
{
Date d = new Date();
int n = d.getDay();
XuatThu(n);
}
public static void XuatThu (int n)
{
switch(n)
{
case 0:
System.out.print(“Hom nay la chu nhat”);
break;
case 1:
System.out.print(“Hom nay la thu hai”);
break;
case 2:
System.out.print(“Hom nay la thu ba”);
break;
case 3:
System.out.print(“Hom nay la thu tu”);
break;
case 4:
System.out.print(“Hom nay la thu nam”);
break;
case 5:
System.out.print(“Hom nay la thu sau”);
break;
case 6:
System.out.print(“Hom nay la thu bay”);
break;
}
}
}

p/s: Trung tâm đào tạo khóa học java tại đà nẵng vẫn khuyến khích các bạn xem cách giải rồi tự mình làm, và không nên copy & paste

Câu 2: Xuất chuỗi ngược:

import java.util.Scanner;
class XuatChuoiNguoc
{
public static void main (String[] args)
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Nhap vao 1 chuoi: “);
String s = sc.nextLine();
System.out.println(“Chuoi vua nhap la: ” +s);
System.out.println(“Chuoi dao nguoc la: “);
DaoChuoi(s);
}
public static void DaoChuoi(String s)
{
for(int i=s.length()-1; i>=0; i–)
System.out.print(“” +s.charAt(i));
System.out.print(“\n”);
}
}

Câu 3: Ước số nguyên tố

import java.util.Scanner;
class UocLaSoNT
{
public static void main (String [] args)
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Nhap vao so can kt: “);
int a = sc.nextInt();
System.out.print(“Uoc cua so do “);
}

public static int Uoc(int a)
{
int t=1;
for(int i=1; i<=n; i++)
if(a%i==0 && i>t)
t=i;
return t;
}
}

Các bạn cố gắn luyện tốt lại các phần để nắm kĩ thuật toán. Trung tâm hoc lap trinh java da nang tạm chia tay các bạn tại phần ba này! hẹn các bạn tại các phần tiếp theo!

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 999 View