Share Button

Đào tạo khóa học lập trình JAVA tại Đà Nẵng

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có sức mạnh hàng đầu trong hàng ngũ các ngôn ngữ lập trình. Từ việc xây dựng các ứng dụng (Application) hay các Web service thậm chí là lập trình cho Điện thoại di động (Mobile) mà các nền tảng iOS hay Android… đều hỗ trợ. Với tiêu chí “Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi” (Write Once, Run Anywhere). Ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình Java có thể chạy trên nhiều Hệ điều hành khác nhau, như: Windows, Linux, Soloris,  Mac OS, & phần lớn các thiết bị di động. Ứng dụng viết bằng java có độ bảo mật cao, dễ dàng trong việc phát hiện và sửa lỗi.

lập trình java

           Ngoài ra, JAVA không chỉ là ngôn ngữ mà còn là một nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng cho các doanh nghiệp lớn (ngân hàng, giao dịch trực tuyến, quản lý và điều khiển dữ liệu…) với hàng chục máy chủ và hàng ngàn người sử dụng,  trong đó máy ảo Java, bộ thông dịch có vai trò trung tâm.

         Xuất phát từ  những nhu cầu thực tiễn đó và về định hướng theo xu hương công nghệ phần mềm tiên tiến,  công ty THIÊN BẠCH DƯƠNG xây dựng và triển khai thành công chương trình đào tạo“Java in Project – Lập trình Java theo Dự án” nhằm cung cấp cho Học viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của chuyên ngành lập trình Java, và đặc biệt là giúp học viên học theo hình thức tham gia trong một dự án Java thật ở kỳ cuối của khóa học. 

Nội dung khóa học:

1. Ngôn ngữ Lập trình Java
   Cài đặt: JDK, Eclipse, Tomcat;Đề tài cuối khóa            

2. Lập trình hướng đối tượng trong Java Class, Package, Override, Overload, Scope

3. Một số nguyên tắc đặt tên trong Java:

    – Thread, Exception, & Collections
    – Thao tác CSDL với SQL & JDBC
    – Lập trình Java, JSP & Servlet
    – Form, Upload Files, Send Email

 

4. Xây dựng website Tin tức
5. Xây dựng website Bán hàng
  Cookie, Session, Shopping Cart
6. Mô hình lập trình MVC & struts 2.0
7. Filter, Listner, & Webservices
8. Cấu hình Security và SEO website
9. Kiểm tra & Bảo vệ đề tài (sau 01 tuần) 

 

Đối tượng  Các bạn sinh viên khóa ngành CNTT các trường cao đẳng, đại học muốn trang bị các kiến thức và kỹ năng về Ngôn ngữ Lập trình Java.Các chuyên viên, kỹ sư CNTT phát triển phần mềm trong các tổ chức doanh nghiệp
Yêu cầu Máy tính và Internet. Có kiến thức cơ bản về HTML và CSS Đam mê công việc lập trình web
Học phí 3.200.000VNĐ. Trước 5 ngày: 2.900.000VNĐ

 

Hoàn thành khóa học java, học viên sẽ:

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình java, các cấu trúc dữ liệu và giải thuật phổ dụng.

Phát triển các ứng dụng và dịch vụ (batch program) chạy ngầm bên trong hệ thống hoặc tương tác với người dùng.

Có thể phát triển các ứng dụng nghiệp vụ cho doanh nghiệp tân dụng nền tảng phát triển phần mềm mạnh mẽ : J2EE, Servlet, JSP.

Sử dụng thành thục công cụ phát triển Eclipse để phát triển, gỡ  rối và phát hành phần mềm.

 Đặc biệt: 

Sinh viên còn được dạy cách thức tham gia và quản lý một dự án phát triển phần mềm Java thông qua việc tham gia Dự án mô phỏng cuối khóa học.

THỜI GIAN HỌC: 18 buổi- 2h/buổi

Đăng ký

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO H.O.C ĐÀ NẴNG

Tel: 0511.3.990.767 – 0511.3.990.768

Website : www.HOCvietnam.com – Email: info@hocvietnam.com

Địa chỉ :  123 Thanh Thủy – Hải Châu – Đà Nẵng