Share Button

Tài liệu học lập trình di động

Hướng người dùng đến ứng dụng khác

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Android là khả năng của […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Hướng người dùng đến ứng dụng khác

Mô-đun đóng gói phân phối của bạn

Module titan được tạo ra để họ có thể dễ dàng xây dựng để […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , , | Comments Off on Mô-đun đóng gói phân phối của bạn

Thiết kế cho máy tính bảng? Chúng tôi ở đây để giúp!

Thiết Kế Android Cho Máy Tính Bảng. Vì vậy, bạn đã có một ứng […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , , , | Comments Off on Thiết kế cho máy tính bảng? Chúng tôi ở đây để giúp!

Google Maps API Android Mới Nay Là Một Phần Của Dịch Vụ Google Play

Dịch vụ Google Play là nền tảng mới của google cung cấp cho bạn tích […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Google Maps API Android Mới Nay Là Một Phần Của Dịch Vụ Google Play

Trong Ứng Dụng Billing Phiên Bản 3

Billing  trong ứng dụng đã đi một chặng đường dài kể từ khi được công bố […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Trong Ứng Dụng Billing Phiên Bản 3

Tùy Biến Các Action Bar

Trung tâm đào tạo khóa học lập trình di động đà nẵng chia sẽ bài đăng […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Tùy Biến Các Action Bar

Android Holo Mọi Nơi!

Trung tâm đào tạo khóa học lập trình di động tại đà nẵng chia […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Android Holo Mọi Nơi!

Tiết kiệm Key-Giá trị Bộ

Nếu bạn có một bộ sưu tập tương đối nhỏ của các giá trị […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Tiết kiệm Key-Giá trị Bộ

Back Và Các Phím Cứng Khác Với Ba Câu Chuyện

Android 2.0 giới thiệu hành vi mới và hỗ trợ cho việc xử lý […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Back Và Các Phím Cứng Khác Với Ba Câu Chuyện

Các cách thêm giao diện trong lập trình android

Chào các bạn! Tiếp theo bài học lập trình di động đà nẵng, hôm […]

Posted in Lập trình di động | Tagged , , | Comments Off on Các cách thêm giao diện trong lập trình android